x
W celu zapewnienia najwyższej jakość usług wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej.
Aby sprawdźić cel, warunki przechowywania lub dostępu do nich, przeczytaj naszą "Politykę Prywatności".

Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych.
Dane osobowe przekazywane nam przez klientów są przetwarzane przez:

KB Firma Handlowa Bogusław Krogulski
z siedzibą w Łodzi, ul. Antoniego Mackiewicza 37
NIP : 726-143-94-02
REGON: 472284902

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy – wysłania zamówienia oraz w przypadku, gdy klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy KasualBest.com Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom dla celów marketingowych.Prawa dostępu do danych.
Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie sklepu, www.kasualbest.com, w zakładce Twoje Konto, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).Polityka prywatności.
KB Firma Handlowa Bogusław Krogulski właściciel sklepu kasualbest.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta kasualbest.com obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie sklepu.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: KB Firma Handlowa Bogusław Krogulski nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i sklepów.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy o nie zakładanie konta klienta w sklepie Kasualbest.com oraz nie dokonywanie zakupów w sklepie oraz nie korzystanie z żadnych serwisów, których właścicielem jest KB Firma Handlowa Bogusław KrogulskiDane Osobowe
Podczas korzystania ze sklepu kasualbest.com, zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób jako klient sklepu. Dane, o które będziesz proszony niezbędne są do realizacji twoich zamówień w naszym sklepie. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu i realizowania zamówień. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły, czyli np. dostawy zamówienia.Zamawianie usług i produktów
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez KB Firma Handlowa Bogusław Krogulski wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje serwis płatności internetowych. W tym przypadku tylko system serwisu płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze serwisu znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.Niezapowiedziane Wiadomości
KB Firma Handlowa Bogusław Krogulski zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości KB Firma Handlowa Bogusław Krogulski rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.), Cookies (Ciasteczka).
Niektóre obszary serwisów należących do KB Firma Handlowa Bogusław Krogulski mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.